کارت گرافیک‌های قدرتمند ان ویدیا با لپ تاپ‌ سازگار شد

کارت گرافیک‌های قدرتمند ان ویدیا با لپ تاپ‌ سازگار شد
شرکت ان ویدیا سه کارت گرافیک قدرتمند GeForce GTX 1080M، 1070M و 1060Mرا برای استفاده در لپ تاپ ها عرضه کرده تا توانمندی آنها به حد رایانه های شخصی برسد.

کارت گرافیک‌های قدرتمند ان ویدیا با لپ تاپ‌ سازگار شد

شرکت ان ویدیا سه کارت گرافیک قدرتمند GeForce GTX 1080M، 1070M و 1060Mرا برای استفاده در لپ تاپ ها عرضه کرده تا توانمندی آنها به حد رایانه های شخصی برسد.
کارت گرافیک‌های قدرتمند ان ویدیا با لپ تاپ‌ سازگار شد

آخرین اخبار ورزشی