چه دستگاه‌هایی از iOS 10 پشتیبانی می‌کنند؟

چه دستگاه‌هایی از iOS 10 پشتیبانی می‌کنند؟
iOS 10 امروز توسط اپل معرفی شد و بر اساس ادعای این شرکت، دستگاه‌های زیادی از آن پشتیبانی می‌کنند. همراه ما باشید تا با دستگاه‌هایی که از این نسخه پشتیبانی می‌کنند آشنا شویم.

چه دستگاه‌هایی از iOS 10 پشتیبانی می‌کنند؟

iOS 10 امروز توسط اپل معرفی شد و بر اساس ادعای این شرکت، دستگاه‌های زیادی از آن پشتیبانی می‌کنند. همراه ما باشید تا با دستگاه‌هایی که از این نسخه پشتیبانی می‌کنند آشنا شویم.
چه دستگاه‌هایی از iOS 10 پشتیبانی می‌کنند؟

خبر جدید