چقدر از دارایی‌های ایران آزاد می شود؟

چقدر از دارایی‌های ایران آزاد می شود؟
بلومبرگ نوشت:در آمریکا، مخالفان توافق نسبت به هرگونه اعطای امتیاز بیشتر به ایران هشدار می‌دهند و برای اینکه از عدم لغو بیشتر تحریم‌های ایران اطمینان حاصل کنند، از تأیید نامزدهای انتصاب پست‌های مهم در وزارت خزانه‌داری آمریکا خودداری می‌کنند.

چقدر از دارایی‌های ایران آزاد می شود؟

بلومبرگ نوشت:در آمریکا، مخالفان توافق نسبت به هرگونه اعطای امتیاز بیشتر به ایران هشدار می‌دهند و برای اینکه از عدم لغو بیشتر تحریم‌های ایران اطمینان حاصل کنند، از تأیید نامزدهای انتصاب پست‌های مهم در وزارت خزانه‌داری آمریکا خودداری می‌کنند.
چقدر از دارایی‌های ایران آزاد می شود؟

اس ام اس جدید