چرا روسیه به ایران«وام میلیاردی» داد؟

چرا روسیه به ایران«وام میلیاردی» داد؟
اقدام روسیه در تامین وام ۲.۵ میلیارد یورویی به ایران نشان می دهد که حتی تحریمهای ضد روسی نیز نمی تواند مسکو را از گسترش روابط اقتصادی با همسایه جنوبی خود بازدارد.

چرا روسیه به ایران«وام میلیاردی» داد؟

اقدام روسیه در تامین وام ۲.۵ میلیارد یورویی به ایران نشان می دهد که حتی تحریمهای ضد روسی نیز نمی تواند مسکو را از گسترش روابط اقتصادی با همسایه جنوبی خود بازدارد.
چرا روسیه به ایران«وام میلیاردی» داد؟

دانلود سریال و آهنگ