پلت‌فرم یکپارچه کسب و کار دیجیتال ارائه شد

پلت‌فرم یکپارچه کسب و کار دیجیتال ارائه شد
با گشایش فضای اقتصادی پس از لغو تحریم‌ها اولین شرکت نرم افزاری آلمانی در قالب قرارداد رسمی برای ارائه محصولات کسب‌وکار دیجیتال با قابلیت فارسی سازی وارد کشور شد.

پلت‌فرم یکپارچه کسب و کار دیجیتال ارائه شد

با گشایش فضای اقتصادی پس از لغو تحریم‌ها اولین شرکت نرم افزاری آلمانی در قالب قرارداد رسمی برای ارائه محصولات کسب‌وکار دیجیتال با قابلیت فارسی سازی وارد کشور شد.
پلت‌فرم یکپارچه کسب و کار دیجیتال ارائه شد

موسیقی