پردرآمدترین مدیرعامل در آمریکا ایرانی است

پردرآمدترین مدیرعامل در آمریکا ایرانی است
یک ایرانی ـ آمریکایی با درآمد سالانه بیش از ۹۴ میلیون دلار در صدر فهرست مدیران پردرآمد در ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.

پردرآمدترین مدیرعامل در آمریکا ایرانی است

یک ایرانی ـ آمریکایی با درآمد سالانه بیش از ۹۴ میلیون دلار در صدر فهرست مدیران پردرآمد در ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.
پردرآمدترین مدیرعامل در آمریکا ایرانی است

پرس نیوز