پایان عصر بقالی‌ها

پایان عصر بقالی‌ها
خیلی  ها اگر تا دیروز دوست داشتند برای خرید  های کوچک و بزرگ به بقالی سر کوچه سری بزنند حالا ترجیح می دهند که همه آن خرید  ها را در هایپرمارکت  ها انجام دهند.

پایان عصر بقالی‌ها

خیلی  ها اگر تا دیروز دوست داشتند برای خرید  های کوچک و بزرگ به بقالی سر کوچه سری بزنند حالا ترجیح می دهند که همه آن خرید  ها را در هایپرمارکت  ها انجام دهند.
پایان عصر بقالی‌ها

اخبار دنیای دیجیتال