پایان روز تلخ کشتی‌ فرنگی با برنز شیرین عبدولی/ سومین مدال کاروان ایران کسب شد +عکس

پایان روز تلخ کشتی‌ فرنگی با برنز شیرین عبدولی/ سومین مدال کاروان ایران کسب شد +عکس
فرنگی‌کار ملی‌پوش ایران در وزن ۷۵ کیلوگرم در رقابت با کشتی‌گیر مجارستانی پیروز شد و گردن آویز برنز المپیک ۲۰۱۶ را کسب کرد.

پایان روز تلخ کشتی‌ فرنگی با برنز شیرین عبدولی/ سومین مدال کاروان ایران کسب شد +عکس

فرنگی‌کار ملی‌پوش ایران در وزن ۷۵ کیلوگرم در رقابت با کشتی‌گیر مجارستانی پیروز شد و گردن آویز برنز المپیک ۲۰۱۶ را کسب کرد.
پایان روز تلخ کشتی‌ فرنگی با برنز شیرین عبدولی/ سومین مدال کاروان ایران کسب شد +عکس

مهارت برتر