وزیر کار: رتبه کسب‌وکار ایران ۳۴ پله‌ ارتقا یافته است

وزیر کار: رتبه کسب‌وکار ایران ۳۴ پله‌ ارتقا یافته است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی موتور محرک اقتصاد کشور هستند، گفت: رتبه فضای کسب‌وکار ایران با ارتقای ۳۴ پله‌ای، به ۱۱۸ رسید.

وزیر کار: رتبه کسب‌وکار ایران ۳۴ پله‌ ارتقا یافته است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی موتور محرک اقتصاد کشور هستند، گفت: رتبه فضای کسب‌وکار ایران با ارتقای ۳۴ پله‌ای، به ۱۱۸ رسید.
وزیر کار: رتبه کسب‌وکار ایران ۳۴ پله‌ ارتقا یافته است

گوشی موبایل