وزیر کار اعلام کرد: توزیع بسته غذایی در ماه رمضان

وزیر کار اعلام کرد: توزیع بسته غذایی در ماه رمضان
وزیر تعاون، کار و رفاه گفت: نخستین بسته حمایت غذایی به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان تحویل خانوارهای نیازمند قرار می‌گیرد.

وزیر کار اعلام کرد: توزیع بسته غذایی در ماه رمضان

وزیر تعاون، کار و رفاه گفت: نخستین بسته حمایت غذایی به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان تحویل خانوارهای نیازمند قرار می‌گیرد.
وزیر کار اعلام کرد: توزیع بسته غذایی در ماه رمضان

دانلود موزیک