وزیر اقتصاد: عده‌ای درصدد تغییر مسیر انتخابات هستند

وزیر اقتصاد: عده‌ای درصدد تغییر مسیر انتخابات هستند
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: عده‌ای در حال تلاش برای تغییر دادن جهت مسیر انتخابات ریاست جمهوری هستند.

وزیر اقتصاد: عده‌ای درصدد تغییر مسیر انتخابات هستند

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: عده‌ای در حال تلاش برای تغییر دادن جهت مسیر انتخابات ریاست جمهوری هستند.
وزیر اقتصاد: عده‌ای درصدد تغییر مسیر انتخابات هستند

دانلود سرا