وثیقه ۹ هزار میلیاردی برای زنجانی

وثیقه ۹ هزار میلیاردی برای زنجانی
سخنگوی قوه قضائیه درباره کشف 34 هزار کیلو مواد در ۳ ماه، تشکیل ۳۳ هزار پرونده زمین‌خواری، ارزش وثیقه زنجانی، شکایت تعدادی دانشجو از یک نماینده مجلس، ممنوعیت تبلیغ در شبکه‌های ماهوراه‌ای و خبر بازداشت یکی از منتسبین دولت اظهار نظر کرد.

وثیقه ۹ هزار میلیاردی برای زنجانی

سخنگوی قوه قضائیه درباره کشف 34 هزار کیلو مواد در ۳ ماه، تشکیل ۳۳ هزار پرونده زمین‌خواری، ارزش وثیقه زنجانی، شکایت تعدادی دانشجو از یک نماینده مجلس، ممنوعیت تبلیغ در شبکه‌های ماهوراه‌ای و خبر بازداشت یکی از منتسبین دولت اظهار نظر کرد.
وثیقه ۹ هزار میلیاردی برای زنجانی

تلگرام