واژگونی خونین مینی بوس با ١٤ كشته و زخمی

واژگونی خونین مینی بوس با ١٤ كشته و زخمی
سخنگوی سازمان امداد و نجات از واژگونی یك دستگاه مینی بوس با یك كشته و ١٣ مجروح خبر داد.

واژگونی خونین مینی بوس با ١٤ كشته و زخمی

سخنگوی سازمان امداد و نجات از واژگونی یك دستگاه مینی بوس با یك كشته و ١٣ مجروح خبر داد.
واژگونی خونین مینی بوس با ١٤ كشته و زخمی

سایت خبری زندگی