وام ازدواج در ترکیه چقدر است؟

وام ازدواج در ترکیه چقدر است؟
دولت ترکیه تلاش دارد با ارائه مشوق های مالی جوانان ترک را به ازدواج کردن قبل از فارغ التحصیلی از دانشگاه و به دنیا آوردن دست کم ۳ فرزند تشویق کند.

وام ازدواج در ترکیه چقدر است؟

دولت ترکیه تلاش دارد با ارائه مشوق های مالی جوانان ترک را به ازدواج کردن قبل از فارغ التحصیلی از دانشگاه و به دنیا آوردن دست کم ۳ فرزند تشویق کند.
وام ازدواج در ترکیه چقدر است؟

اس ام اس جدید