هواپیمایی تمام الکتریکی ساخته شد +عکس

هواپیمایی تمام الکتریکی ساخته شد +عکس
شرکت کوچکی که دفتر اصلی‌اش در دنور کلورادو قرار دارد نمونه اولیه از یک هواپیمای تمام الکتریک را رونمایی کرده و مدعی شده همان انقلابی که هم اکنون در صنعت خودرو به پا شده ممکن است به زودی به قلمرو هوایی وارد شود.

هواپیمایی تمام الکتریکی ساخته شد +عکس

شرکت کوچکی که دفتر اصلی‌اش در دنور کلورادو قرار دارد نمونه اولیه از یک هواپیمای تمام الکتریک را رونمایی کرده و مدعی شده همان انقلابی که هم اکنون در صنعت خودرو به پا شده ممکن است به زودی به قلمرو هوایی وارد شود.
هواپیمایی تمام الکتریکی ساخته شد +عکس

خبرگزاری اصفحان