هندوانه در آستانه ماه مبارک رمضان گران شد

هندوانه در آستانه ماه مبارک رمضان گران شد
برخلاف وعده‌های داده‌شده توسط تشکل‌های میوه‌فروشان مبنی بر عدم افزایش قیمت هندوانه در ماه مبارک رمضان، نرخ این محصول دوباره در آستانه این ماه افزایش یافت و به حدود هزار و ۳۵۰ تومان رسید تا بدعت بد سال گذشته تکرار شود.

هندوانه در آستانه ماه مبارک رمضان گران شد

برخلاف وعده‌های داده‌شده توسط تشکل‌های میوه‌فروشان مبنی بر عدم افزایش قیمت هندوانه در ماه مبارک رمضان، نرخ این محصول دوباره در آستانه این ماه افزایش یافت و به حدود هزار و ۳۵۰ تومان رسید تا بدعت بد سال گذشته تکرار شود.
هندوانه در آستانه ماه مبارک رمضان گران شد

موسیقی