همکاری رایتل با 3 اپراتور مجازی موبایل

همکاری رایتل با 3 اپراتور مجازی موبایل
مدیرعامل شرکت رایتل از نهایی شدن قرار‌داد همکاری این شرکت با سه MVNO یا اپراتور مجازی موبایل خبر داد.

همکاری رایتل با 3 اپراتور مجازی موبایل

مدیرعامل شرکت رایتل از نهایی شدن قرار‌داد همکاری این شرکت با سه MVNO یا اپراتور مجازی موبایل خبر داد.
همکاری رایتل با 3 اپراتور مجازی موبایل

دانلود موزیک