نفت جهانی نزدیک 50 دلار ایستاد

نفت جهانی نزدیک 50 دلار ایستاد
نفت برنت روز جمعه پس از اینکه نشست اوپک برای توافق درباره سقف تولید به نتیجه نرسید، در حدود 50 دلار در هر بشکه ایستاد.

نفت جهانی نزدیک 50 دلار ایستاد

نفت برنت روز جمعه پس از اینکه نشست اوپک برای توافق درباره سقف تولید به نتیجه نرسید، در حدود 50 دلار در هر بشکه ایستاد.
نفت جهانی نزدیک 50 دلار ایستاد

استخدام