نرخ خرید تضمینی چای اعلام شد

نرخ خرید تضمینی چای اعلام شد
نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای امسال، تصویب و ابلاغ شد که بر اساس آن هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک با ۱۲ درصد افزایش به ۲۴۴۱.۷ ریال و هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه دو با ۱۳ درصد افزایش قیمت به ۱۳۶۷ تومان رسیده است.

نرخ خرید تضمینی چای اعلام شد

نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای امسال، تصویب و ابلاغ شد که بر اساس آن هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک با ۱۲ درصد افزایش به ۲۴۴۱.۷ ریال و هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه دو با ۱۳ درصد افزایش قیمت به ۱۳۶۷ تومان رسیده است.
نرخ خرید تضمینی چای اعلام شد

اس ام اس جدید