میتینگ تلگرامی دهه 70 و هشتادی ها در پاساژ کوروش تهران +عکس

میتینگ تلگرامی دهه 70 و هشتادی ها در پاساژ کوروش تهران +عکس
دانش آموزان دهه 70 و 80 عصر امروز در اطراف پاساژ کوروش غرب تهران، میتینگی برگزار کردند که تصاویر آن در کانال های اجتماعی در حال دست به دست شدن است.

میتینگ تلگرامی دهه 70 و هشتادی ها در پاساژ کوروش تهران +عکس

دانش آموزان دهه 70 و 80 عصر امروز در اطراف پاساژ کوروش غرب تهران، میتینگی برگزار کردند که تصاویر آن در کانال های اجتماعی در حال دست به دست شدن است.
میتینگ تلگرامی دهه 70 و هشتادی ها در پاساژ کوروش تهران +عکس

موزیک سرا