ممنوعیت خرید کالای خارجی در وزارت‌خانه‌ها

ممنوعیت خرید کالای خارجی در وزارت‌خانه‌ها
وزیر کشور در بخشنامه‌ای مسئولیت معاونان وزارت کشور و استانداران در اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب و تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص ممنوعیت خرید کالای خارجی را برای اجرا ابلاغ کرد.

ممنوعیت خرید کالای خارجی در وزارت‌خانه‌ها

وزیر کشور در بخشنامه‌ای مسئولیت معاونان وزارت کشور و استانداران در اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب و تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص ممنوعیت خرید کالای خارجی را برای اجرا ابلاغ کرد.
ممنوعیت خرید کالای خارجی در وزارت‌خانه‌ها

خبرگزاری اصفحان