ممنوعیت استفاده از ابزار جدید گوگل برای کاربران ایرانی

ممنوعیت استفاده از ابزار جدید گوگل برای کاربران ایرانی
گوگل ابزاری عرضه کرده که عملکرد نسخه تلفن همراه سایت‌های مختلف را بررسی می کند. اطلاع رسانی در مورد سرعت و میزان سازگاری این سایت ها با گوشی‌ها و ارائه راه حل‌های مشکلات موجود از امکانات این ابزار است.

ممنوعیت استفاده از ابزار جدید گوگل برای کاربران ایرانی

گوگل ابزاری عرضه کرده که عملکرد نسخه تلفن همراه سایت‌های مختلف را بررسی می کند. اطلاع رسانی در مورد سرعت و میزان سازگاری این سایت ها با گوشی‌ها و ارائه راه حل‌های مشکلات موجود از امکانات این ابزار است.
ممنوعیت استفاده از ابزار جدید گوگل برای کاربران ایرانی

دانلود سرا