مرگ یک کودک در واژگونی خودرو کاروان عروسی

مرگ یک کودک در واژگونی خودرو کاروان عروسی
واژگون شدن خودرو حامل کودکان در مراسم معروف به «عروس کشان» در گالیکش یک کشته و 6 مجروح بر جای گذاشت.

مرگ یک کودک در واژگونی خودرو کاروان عروسی

واژگون شدن خودرو حامل کودکان در مراسم معروف به «عروس کشان» در گالیکش یک کشته و 6 مجروح بر جای گذاشت.
مرگ یک کودک در واژگونی خودرو کاروان عروسی

سایت خبری زندگی