مرگ کارگر جوان به دلیل گودبرداری

مرگ کارگر جوان به دلیل گودبرداری
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از مرگ کارگری جوان در پی ریزش آوار در یک زمین گودبرداری شده خبر داد.

مرگ کارگر جوان به دلیل گودبرداری

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از مرگ کارگری جوان در پی ریزش آوار در یک زمین گودبرداری شده خبر داد.
مرگ کارگر جوان به دلیل گودبرداری