مرگ تلخ بچه 5 ساله زیر چرخ خودرو پدر

مرگ تلخ بچه 5 ساله زیر چرخ خودرو پدر
فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: در حادثه ای دلخراش پسر بچه 5 ساله زیر چرخ های خودرو پدر جان باخت.

مرگ تلخ بچه 5 ساله زیر چرخ خودرو پدر

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: در حادثه ای دلخراش پسر بچه 5 ساله زیر چرخ های خودرو پدر جان باخت.
مرگ تلخ بچه 5 ساله زیر چرخ خودرو پدر