مرغداران به ازای تولید هر کیلو مرغ 300 تومان ضرر می‌کنند

مرغداران به ازای تولید هر کیلو مرغ 300 تومان ضرر می‌کنند
رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه پیش‌بینی ما افزایش ۲۰ درصدی تقاضای مرغ در ماه مبارک رمضان امسال است، گفت: این تقاضا نسبت به رقم مشابه سال قبل، ۱۰ درصد کاهش دارد.

مرغداران به ازای تولید هر کیلو مرغ 300 تومان ضرر می‌کنند

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه پیش‌بینی ما افزایش ۲۰ درصدی تقاضای مرغ در ماه مبارک رمضان امسال است، گفت: این تقاضا نسبت به رقم مشابه سال قبل، ۱۰ درصد کاهش دارد.
مرغداران به ازای تولید هر کیلو مرغ 300 تومان ضرر می‌کنند

خبر جدید