محدودیت در واردات لوازم خانگی

محدودیت در واردات لوازم خانگی
رییس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: از امروز سه شنبه 26مردادماه جاری واردات لوازم خانگی تنها از طریق نمایندگی‌های رسمی آنها در ایران که دارای خدمات پس از فروش هستند، ممکن خواهد بود.

محدودیت در واردات لوازم خانگی

رییس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: از امروز سه شنبه 26مردادماه جاری واردات لوازم خانگی تنها از طریق نمایندگی‌های رسمی آنها در ایران که دارای خدمات پس از فروش هستند، ممکن خواهد بود.
محدودیت در واردات لوازم خانگی

ابزار رسانه