محدوده جدید لغو تحریم‌ها

محدوده جدید لغو تحریم‌ها
پایگاه اینترنتی وزارت خزانه‌داری آمریکا طی اقدامی جدید در یک به‌روز‌رسانی‌، بندهای تازه‌ای را به گزارش پیشین این وزارتخانه با عنوان «پرسش‌های متداول در باب لغو تحریم‌های خاص آمریکا بر اساس برجام» افزود.

محدوده جدید لغو تحریم‌ها

پایگاه اینترنتی وزارت خزانه‌داری آمریکا طی اقدامی جدید در یک به‌روز‌رسانی‌، بندهای تازه‌ای را به گزارش پیشین این وزارتخانه با عنوان «پرسش‌های متداول در باب لغو تحریم‌های خاص آمریکا بر اساس برجام» افزود.
محدوده جدید لغو تحریم‌ها

تکنولوژی جدید