متروی شهر آفتاب تعطیل شد

متروی شهر آفتاب تعطیل شد
سخنگوی شرکت بهره‌برداری مترو گفت: ایستگاه مترو شهر آفتاب در زمان‌هایی که نمایشگاهی برگزار نمی‌شود، خدمات‌رسانی به مسافران ندارد.

متروی شهر آفتاب تعطیل شد

سخنگوی شرکت بهره‌برداری مترو گفت: ایستگاه مترو شهر آفتاب در زمان‌هایی که نمایشگاهی برگزار نمی‌شود، خدمات‌رسانی به مسافران ندارد.
متروی شهر آفتاب تعطیل شد

خبر جدید