قیمت‌ سکه و ارز در بازار امروز +جدول

قیمت‌ سکه و ارز در بازار امروز +جدول
هر گرم طلای 18 عیار حدود 103 هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب 508 هزار و 272 هزار تومان عرضه می‌شود.

قیمت‌ سکه و ارز در بازار امروز +جدول

هر گرم طلای 18 عیار حدود 103 هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب 508 هزار و 272 هزار تومان عرضه می‌شود.
قیمت‌ سکه و ارز در بازار امروز +جدول

موسیقی