قدرتمندترین مادربورد ایسوس معرفی شد +عکس

قدرتمندترین مادربورد ایسوس معرفی شد +عکس
ایسوس قدرتمندترین مادربورد مخصوص ایستگاه کاری خود را به نام X99-E-10G WS معرفی کرد.

قدرتمندترین مادربورد ایسوس معرفی شد +عکس

ایسوس قدرتمندترین مادربورد مخصوص ایستگاه کاری خود را به نام X99-E-10G WS معرفی کرد.
قدرتمندترین مادربورد ایسوس معرفی شد +عکس

خبرگزاری اصفهان