فرودگاه‌های تهران فردا صبح تعطیل است

فرودگاه‌های تهران فردا صبح تعطیل است
فرودگاه‌های تهران صبح روز جمعه 14 خرداد برای چهار ساعت هیچ پروازی نخواهند داشت.

فرودگاه‌های تهران فردا صبح تعطیل است

فرودگاه‌های تهران صبح روز جمعه 14 خرداد برای چهار ساعت هیچ پروازی نخواهند داشت.
فرودگاه‌های تهران فردا صبح تعطیل است

میهن دانلود