غول مسی اروپا در راه ایران

غول مسی اروپا در راه ایران
در حالی پیش‌بینی می‌شود‌ در چهار سال آینده،‌ آلمان دوباره شریک اول یا دوم ایران در حوزه اقتصادی می‌شود که رئیس هیات عامل ایمیدرو از همکاری با تولیدکننده بزرگ مس اروپا با ایران خبر داده است.

غول مسی اروپا در راه ایران

در حالی پیش‌بینی می‌شود‌ در چهار سال آینده،‌ آلمان دوباره شریک اول یا دوم ایران در حوزه اقتصادی می‌شود که رئیس هیات عامل ایمیدرو از همکاری با تولیدکننده بزرگ مس اروپا با ایران خبر داده است.
غول مسی اروپا در راه ایران

wolrd press news