عکس/ سایت سازمان اسناد هم هک شد

عکس/ سایت سازمان اسناد هم هک شد
سایت سایت سازمان ثبت اسناد در حال حاضر از دسترس خارج است و وقتی در گوگل عبارت “سازمان ثبت اسنادواملاک کشور” را جستجو می کنیم پیغام زیر نمایش داده می شود که گویای هک شدن این سایت است.

عکس/ سایت سازمان اسناد هم هک شد

سایت سایت سازمان ثبت اسناد در حال حاضر از دسترس خارج است و وقتی در گوگل عبارت “سازمان ثبت اسنادواملاک کشور” را جستجو می کنیم پیغام زیر نمایش داده می شود که گویای هک شدن این سایت است.
عکس/ سایت سازمان اسناد هم هک شد

سپهر نیوز