عکس/ خواننده مشهور با 78 میلیون فالوئر اینستاگرامش را بست!

عکس/ خواننده مشهور با 78 میلیون فالوئر اینستاگرامش را بست!
جاستین بیبر به خاطر توهین های مجازی پیج اینستاگرامش را با 78میلیون فالوئر به طور کامل بست

عکس/ خواننده مشهور با 78 میلیون فالوئر اینستاگرامش را بست!

جاستین بیبر به خاطر توهین های مجازی پیج اینستاگرامش را با 78میلیون فالوئر به طور کامل بست
عکس/ خواننده مشهور با 78 میلیون فالوئر اینستاگرامش را بست!

ابزار رسانه