عکس/ ترانه و شهاب و اصغر در فرودگاه

عکس/ ترانه و شهاب و اصغر در فرودگاه
عوامل فیلم سینمایی «فروشنده» پس از درخشش در جشنواره کن تا ساعاتی قبل وارد ایران شدند و روز دوشنبه 10 خرداد نشست مطبوعاتی این فیلم برگزار خواهد شد.

عکس/ ترانه و شهاب و اصغر در فرودگاه

عوامل فیلم سینمایی «فروشنده» پس از درخشش در جشنواره کن تا ساعاتی قبل وارد ایران شدند و روز دوشنبه 10 خرداد نشست مطبوعاتی این فیلم برگزار خواهد شد.
عکس/ ترانه و شهاب و اصغر در فرودگاه

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی