عکس/ بازیگر زن در تولد برادرش در خارج از کشور!

عکس/ بازیگر زن در تولد برادرش در خارج از کشور!
مریم کاویانی بازیگر کشورمان سفری به خارج از کشور کرده بود.
این بازیگر 46 ساله با انتشار عکسی تولد برادرش را تبریک گفت.
*****
خدايا شكر كه علی ، مرجان و مارينا رو دارم
تولد برادر عزيزم البته با تاخير بدليل سفر
جای مامان و بابای عزيزم خالی

عکس/ بازیگر زن در تولد برادرش در خارج از کشور!

مریم کاویانی بازیگر کشورمان سفری به خارج از کشور کرده بود.
این بازیگر 46 ساله با انتشار عکسی تولد برادرش را تبریک گفت.
*****
خدايا شكر كه علی ، مرجان و مارينا رو دارم
تولد برادر عزيزم البته با تاخير بدليل سفر
جای مامان و بابای عزيزم خالی
عکس/ بازیگر زن در تولد برادرش در خارج از کشور!

سایت خبری زندگی