عکس/ آغاز فروش تنها خودروی تیتانیوم جهان

عکس/ آغاز فروش تنها خودروی تیتانیوم جهان
با پرداخت مبلغ ناقابل 2.8 میلیون دلار می‌توانید مالک تنها خودروی تیتانیوم جهان شوید.

عکس/ آغاز فروش تنها خودروی تیتانیوم جهان

با پرداخت مبلغ ناقابل 2.8 میلیون دلار می‌توانید مالک تنها خودروی تیتانیوم جهان شوید.
عکس/ آغاز فروش تنها خودروی تیتانیوم جهان

خبر دانشجویی