عرضه فایرفاکس 47 با حل 13 مشکل امنیتی

عرضه فایرفاکس 47 با حل 13 مشکل امنیتی
تازه‌ترین نسخه از مرورگر فایرفاکس با برطرف کردن 13 آسیب پذیری امنیتی و پشتیبانی بهتر از HTML5 عرضه شده است.

عرضه فایرفاکس 47 با حل 13 مشکل امنیتی

تازه‌ترین نسخه از مرورگر فایرفاکس با برطرف کردن 13 آسیب پذیری امنیتی و پشتیبانی بهتر از HTML5 عرضه شده است.
عرضه فایرفاکس 47 با حل 13 مشکل امنیتی

میهن دانلود