شمارش معکوس آغاز صادرات گاز به عراق

شمارش معکوس آغاز صادرات گاز به عراق
قرار است با اجرای نخستین قرارداد صادرات گاز به عراق، از ابتدای تیرماه سال جاری، ارسال گاز به عراق با حجم روزانه ۴ میلیون مترمکعب آغاز شود و در ادامه تابستان به ۷ میلیون مترمکعب در روز برسد. حجم صادرات گاز در سال ۹۷ به ۲۵ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.

شمارش معکوس آغاز صادرات گاز به عراق

قرار است با اجرای نخستین قرارداد صادرات گاز به عراق، از ابتدای تیرماه سال جاری، ارسال گاز به عراق با حجم روزانه ۴ میلیون مترمکعب آغاز شود و در ادامه تابستان به ۷ میلیون مترمکعب در روز برسد. حجم صادرات گاز در سال ۹۷ به ۲۵ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.
شمارش معکوس آغاز صادرات گاز به عراق

گوشی موبایل