شایعات مجازی بلای جان بورس

شایعات مجازی بلای جان بورس
شاخص کل بورس و اوراق بهادار روز گذشته با ۱۶۲ واحد عقبگرد، نخستین روز کاری این هفته را با روندی منفی آغاز کرد و به رقم ۷۶ هزار و ۶۹۰ واحد رسید. در پایان معاملات شنبه، یک میلیارد و ۳۷ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش دو هزار و ۲۸۸ میلیارد ریال در ۷۶ هزار و ۹۹۸ نوبت خرید و فروش شد.

شایعات مجازی بلای جان بورس

شاخص کل بورس و اوراق بهادار روز گذشته با ۱۶۲ واحد عقبگرد، نخستین روز کاری این هفته را با روندی منفی آغاز کرد و به رقم ۷۶ هزار و ۶۹۰ واحد رسید. در پایان معاملات شنبه، یک میلیارد و ۳۷ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش دو هزار و ۲۸۸ میلیارد ریال در ۷۶ هزار و ۹۹۸ نوبت خرید و فروش شد.
شایعات مجازی بلای جان بورس

bluray movie download