شاخص بورس ۱۲۲ واحد افت کرد

شاخص بورس ۱۲۲ واحد افت کرد
شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه منفی بود و ۱۲۲واحد کاهش یافت.

شاخص بورس ۱۲۲ واحد افت کرد

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه منفی بود و ۱۲۲واحد کاهش یافت.
شاخص بورس ۱۲۲ واحد افت کرد

پرس نیوز