سومین مرگ در پارک های تهران طی ۳ ماه اخیر

سومین مرگ در پارک های تهران طی ۳ ماه اخیر
مرد جوانی که برای نجات جان فرزندانش داخل استخر پر از آب پارک باغ ملک دربند شده بود، جان خود را از دست داد؛ با حضور مأموران آتش‌نشانی‌، پیکر پدر خانواده از عمق سه متری استخر بیرون کشیده شد.

سومین مرگ در پارک های تهران طی ۳ ماه اخیر

مرد جوانی که برای نجات جان فرزندانش داخل استخر پر از آب پارک باغ ملک دربند شده بود، جان خود را از دست داد؛ با حضور مأموران آتش‌نشانی‌، پیکر پدر خانواده از عمق سه متری استخر بیرون کشیده شد.
سومین مرگ در پارک های تهران طی ۳ ماه اخیر