سوخت هواپیما به بورس انرژی راه یافت

سوخت هواپیما به بورس انرژی راه یافت
مدیر صادرات و واردات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران، از عرضه سوخت هواپیما (ATK) در بورس انرژی خبر داد.

سوخت هواپیما به بورس انرژی راه یافت

مدیر صادرات و واردات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران، از عرضه سوخت هواپیما (ATK) در بورس انرژی خبر داد.
سوخت هواپیما به بورس انرژی راه یافت

دانلود فیلم جدید