سهم صادرات نفت ایران به اروپا

سهم صادرات نفت ایران به اروپا
صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا هم‌اکنون به ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسیده و قرار است در ماه‌های آینده و پس از انعقاد قراردادهایی با یونان، فرانسه و ایتالیا به ۷۰۰ هزار بشکه برسد.

سهم صادرات نفت ایران به اروپا

صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا هم‌اکنون به ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسیده و قرار است در ماه‌های آینده و پس از انعقاد قراردادهایی با یونان، فرانسه و ایتالیا به ۷۰۰ هزار بشکه برسد.
سهم صادرات نفت ایران به اروپا

موسیقی