سرمایه‌گذاری بزرگ ترکیه در ایران

سرمایه‌گذاری بزرگ ترکیه در ایران
شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه اعلام کرد، ۷ نیروگاه گازی به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار در ایران احداث می کند.

سرمایه‌گذاری بزرگ ترکیه در ایران

شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه اعلام کرد، ۷ نیروگاه گازی به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار در ایران احداث می کند.
سرمایه‌گذاری بزرگ ترکیه در ایران

خرم خبر