سرمایه‌گذاری برای فعال شدن طرح‌های راکد

سرمایه‌گذاری برای فعال شدن طرح‌های راکد
رییس هیات عامل ایمیدور جزئیات اقدامات این سازمان در فعال کردن طرح های راکد و عملیاتی کردن پروژه های جدید، در سه سال نخست دولت یازدهم را تشریح و اعلام کرد که بیش از ۸.۱ میلیارد دلار برای فعال کردن طرح های راکد سرمایه‌گذاری شده است.

سرمایه‌گذاری برای فعال شدن طرح‌های راکد

رییس هیات عامل ایمیدور جزئیات اقدامات این سازمان در فعال کردن طرح های راکد و عملیاتی کردن پروژه های جدید، در سه سال نخست دولت یازدهم را تشریح و اعلام کرد که بیش از ۸.۱ میلیارد دلار برای فعال کردن طرح های راکد سرمایه‌گذاری شده است.
سرمایه‌گذاری برای فعال شدن طرح‌های راکد