روانشناسی بازار، مشکل سهامداران بورسی است

روانشناسی بازار، مشکل سهامداران بورسی است
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: یکی از مشکلاتی که بیشتر سهامداران بورسی با آن درگیر هستند بحث روانشناسی بازار است، چرا که باید این نکته را درنظر داشت رشد یا افت قیمت سهام یا شاخص بورس دائمی نیست و سرانجام در نقطه ای متوقف خواهد شد.

روانشناسی بازار، مشکل سهامداران بورسی است

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: یکی از مشکلاتی که بیشتر سهامداران بورسی با آن درگیر هستند بحث روانشناسی بازار است، چرا که باید این نکته را درنظر داشت رشد یا افت قیمت سهام یا شاخص بورس دائمی نیست و سرانجام در نقطه ای متوقف خواهد شد.
روانشناسی بازار، مشکل سهامداران بورسی است