رقابت نفتی جدید ایران با عربستان

رقابت نفتی جدید ایران با عربستان
ایران در ماه جاری میلادی بار دیگر قیمت نفت خود در بازار آسیا را نسبت به نفت خام عربستان کاهش داد و نشان داد که این کشور پس از لغو تحریم‌ها مصمم به بازپس‌گیری سهم خود از بازار است.

رقابت نفتی جدید ایران با عربستان

ایران در ماه جاری میلادی بار دیگر قیمت نفت خود در بازار آسیا را نسبت به نفت خام عربستان کاهش داد و نشان داد که این کشور پس از لغو تحریم‌ها مصمم به بازپس‌گیری سهم خود از بازار است.
رقابت نفتی جدید ایران با عربستان