رشد 32 واحدی‌ شاخص‌ و قصه‌ ناتمام‌ بلوک زنی +نمودار

رشد 32 واحدی‌ شاخص‌ و قصه‌ ناتمام‌ بلوک زنی +نمودار
امروز شاخص بورس برخلاف روز کاری قبل، روز پرنوسانی را پشت سر گذاشت به طوری که ابتدا با افزایش تقاضا با گذشت پنج دقیقه از بازار رشدی حدود پنجاه واحد را به ثبت رساند اما در ادامه شاهد نوسان سینوسی بازار بودیم و درنهایت شاهدرشد 32 واحدی شاخص بودیم که نباید از تاثیر بلوک زنی غافل شویم.

رشد 32 واحدی‌ شاخص‌ و قصه‌ ناتمام‌ بلوک زنی +نمودار

امروز شاخص بورس برخلاف روز کاری قبل، روز پرنوسانی را پشت سر گذاشت به طوری که ابتدا با افزایش تقاضا با گذشت پنج دقیقه از بازار رشدی حدود پنجاه واحد را به ثبت رساند اما در ادامه شاهد نوسان سینوسی بازار بودیم و درنهایت شاهدرشد 32 واحدی شاخص بودیم که نباید از تاثیر بلوک زنی غافل شویم.
رشد 32 واحدی‌ شاخص‌ و قصه‌ ناتمام‌ بلوک زنی +نمودار